Dla Rodzica i Ucznia

Kalendarium 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Wydarzenie

Terminy

Początek roku szkolnego

3.09.2018

Pierwszy semestr

Drugi semestr

3.09.2018 – 25.01.2019

11.02.2019 – 19.06.2019

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 do 1.01.2019

Ferie zimowe

28.01 – 10.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17.04.2019

Dni wolne od zajęć szkolnych

2.11.2018, 29.04.2019, 30.04.2019, 2.05.2019, 21.06.2019

Koniec roku szkolnego

19.06.2019

Zebrania klasowe

(Inne zebr. klasowe - ustalają wychowawcy)

Początek roku szkolnego -
wrzesień 2018

Zebr. podsumowujące I sem:
21 – 23.01.2019

Zebr. podsumowujące II sem:
przed Zieloną Szkołą

Bal Karnawałowy

15.02.2019

Rady Pedagogiczne – Klasyfikacja uczniów

Pierwszy semestr

- oc. proponowana - do 14.12.2018

- ocena ostateczna – 23.01.2019

23.01.2019 – Rada Klasyfikacyjna - zatwierdzanie ocen

i podsumowanie I semestru

 

Drugi semestr

- oc. proponowana - do 10.05.2019

- ocena ostateczna – 17.06.2019

17.06.2019 – Rada Klasyfikacyjna

21.06.2019 – Rada Podsumowująca II Semestr

Przywitanie Jesieni (Dzień Rodziny)

6.10.2018

Jasełka szkolne (Dzień Rodziny)

8.12.2018

Dzień Talentów (Dzień Rodziny)

25.05.2019

Zielona Szkoła kl. I-VII

15 – 17.04.2019 – klasy IV - VII

10 – 14.06.2019 - klasy I-III i kl. VIII

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku