Dla Rodzica i Ucznia

Kalendarium 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wydarzenie

Terminy

Początek roku szkolnego

2.09.2019

Pierwszy semestr

Drugi semestr

2.09.2019 – 17.01.2020

20.01.2020 – 26.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 – 1.01.2020

Ferie zimowe

10 – 21.02.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23.04.2020

Dni wolne od zajęć szkolnych

14.10.2019, 2.01.2020, 3.01.2020, 12.06.2020

Koniec roku szkolnego

26.06.2020

Zebrania klasowe

(Inne zebr. klasowe - ustalają wychowawcy)

Początek roku szkolnego -
2 tydzień września 2019

Zebr. podsumowujące II sem -
przed Zieloną Szkołą

Bal Karnawałowy

termin będzie ustalony w późniejszym czasie 

Rady Pedagogiczne – Klasyfikacja uczniów

Pierwszy semestr

- oc. proponowana – 13.12.2019

- ocena ostateczna – 16.01.2019

17.01.2020 – Rada Klasyfikacyjna - zatwierdzanie ocen

i podsumowanie I semestru

 

Drugi semestr

- oc. proponowana – 18.05.2020

- ocena ostateczna – 16.06.2020

17.06.2020 – Rada Zatwierdzająca Oceny Przedmiotowe

25.06.2020 – Rada Klasyfikacyjna

Przywitanie Jesieni (Dzień Rodziny)

5.10.2019

Jasełka szkolne (Dzień Rodziny)

6.12.2019

Dzień Talentów (Dzień Rodziny)

30.05.2020

Wyjazd językowy "Szkoła Liderów EuroWeek"

 

Zielona Szkoła

 

19 – 23.04.2020 – klasy IV-VII

 

1 – 5.06.2020 – klasy I-III

22 – 25.06.2020 – klasy IV-VIII

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku