Dla Rodzica i Ucznia

Oferta edukacyjna

OFERUJEMY

Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.

Rozszerzony program nauczania.

Nauczanie dwóch języków obcych.

Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych.

Wychowanie w oparciu o spójny system wartości.

Ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców.

Specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka.

Opiekę na świetlicy.

 

SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM PONADTO
dla uczniów klas I - III

Zajęcia obowiązkowe z wychowawcą - edukacja wczesnoszkolna - 17 godz. w tygodniu;

Zajęcia wyrównawcze z wychowawcą - 2 godz. zajęcia wyrównawcze z nauczycielem j. angielskiego;

5 godz. języka angielskiego (w tym lekcje dzielone oraz lekcje z Native Speakerem);

3 godz. wychowania fizycznego;

1 godz. muzyki;

1 godz. pływalni (dla chętnych);

1 godz. zajęć komputerowych;

2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę;

Zajecia dodatkowe;

 

dla uczniów klas IV - VIII

Dodatkowa godzina wychowawcza i czas poświęcony na indywidualne spotkania ze swoim tutorem;

Rozszerzony ilościowo i jakościowo program nauczania z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego i języka hiszpańskiego oraz przedmiotów ścisłych;

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, przedmiotów ścisłych (w kl. VII-VIII);

Cicha praca - zajęcia poza świetlicą, gdzie możliwa jest nauka i praca wyrównawcza z pozostalych przedmiotów;

Dwa języki obce prowadzone głównie w małych dzielonych grupach w części prowadzone przez native speaker:

- 5 godz. języka angielskiego,

- 2 godz. języka hiszpańskiego;

1 godz. pływalni;

Zajęcia komputerowe prowadzone z nauką programowania;

Profile nauczania w klasach VII-VIII;

Autorski program nauczania matematyki w klasach VII-VIII - matematyka w jednej klasie prowadzona w dwóch dzielonych grupach

2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę;

Zajęcia dodatkowe.

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z rozbudowanej oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach czesnego lub za dodatkowa opłatą.

Więcej w zakładce Zajęcia pozalekcyjne.

Zajecia aktualizowane o potrzeby uczniów i rodziców.

 

Najważniejsze informacje o naszej szkole:

 

Pliki do pobrania

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku